Radiaal Graad ŠEric Vangeel

Gebruik van de rekenmachine

Hoeken moeten ingegeven worden in radialen (Radiaal) of in decimale graden (Graad). Bij decimale graden worden de minuten en seconden uitgedrukt als decimale fracties van graden. Ook de hoek die men verkrijgt bij het gebruik van ASIN=bgsin, ACOS=bgcos en ATAN=bgtan wordt uitgedrukt in radialen of in decimale graden. Met onderstaande module kan men gemakkelijk hoeken die uitgedrukt zijn in graden, minuten en seconden omzetten in decimale vorm en vice-versa.


Omzetting van decimale graden naar graden minuten seconden en vice-versa

Hoek in ° ' " Decimale graden

Hoe gebruiken?
Bij de omzetting van graden naar decimale graden typt u gewoon een spatie tussen graden, minuten en seconden. Men hoeft zich dus geen zorgen te maken over de tekens ° , ' of "". 10 33 15 betekent dus: 10° 33' 15". 23 18 41.99   (decimale seconden =23° 8' 41.99") Maar men mag de hoek ook ingeven als 30° 33' 15''

Bij het ingeven van decimale graden mag men geen komma gebruiken maar wel het decimaalpunt.


Wat betekent "Infinity" ?
Voorbeeld: deelt men 1 door 0 dan krijgt men "Infinity" op het resultaatvenster
Wat betekent "NaN" ?
"NaN" stelt de Javascript waarde "Not a Number" voor. Dit betekent dat er geen getal voor bestaat of voor gedefiniëerd werd.
Voorbeeld: de functie y = arcsin x = bgsin x heeft als domein -1 ≤ x ≤ 1 en heeft als
bereik –π/2 ≤ y ≤ π/2
Zo zal arcsin 1 = 90° = π/2 = 1,5707963267949
Stelt men dus "Graad" in dan krijgt men: arcsin 1 = 90
Stelt men "Radiaal" in dan krijgt men: arcsin 1 = 1,5707963267949
Als men arcsin 1,1 zou willen berekenen dan krijgt men "NaN" op het scherm te zien.


Deze omzetting kan ook met het rekenmachine gebeuren.

Omzetten van hoeken uitgedrukt in graden, minuten en seconden naar de decimale vorm: 32° 58'27'' = 32°+(58/60)°+(27/3600)° = 32,97416667°
Omzetten van hoeken uitgedrukt in de decimale vorm naar graden, minuten en seconden:
107,45981° = 107°+0,45981° = 107°+(60*0,45981)' = 107°+27,5886' = 107°+27'+0,5886' = 107°+27'+(60*0,5886)'' = 107°+27'+35,316''
Verband tussen zestigdelige graden en radialen:

360° = 2π rad
1° = (π/180) rad
1 rad = 180°/π = (57,2958...)°

©2013-2015 Eric Vangeel

Heeft u een opmerking of wenst u meer uitleg over ons wetenschappelijk rekenmachine? Stuur dan een e-mail naar: eric.vangeel@scholengemeenschap-sint-trudo.be

TERUG NAAR HOME